సెటప్ చేయడం నిజంగా సులభం

ఇకామర్స్ స్టోర్ మరియు అనుకూలీకరణను సెట్ చేయడం నిజంగా చాలా సులభం.

  • ఒక ఖాతాను సృష్టించండి
  • మీ కంపెనీ వివరాలను జోడించండి
  • మీ ప్రొఫైల్‌ను అనుకూలీకరించండి
  • ఉత్పత్తులను జోడించండి
  • పెద్దమొత్తంలో ఉత్పత్తులను అమ్మడం ప్రారంభించండి